Ημέρα: 23 Ιουνίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ.

Προθεσμία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος έως Δευτέρα 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:30. Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου