Ημέρα: 17 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021.ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής μπορούν να γίνουν από τη 18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59 στην παρακάτω ηλ. διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/. Λήψη αρχείου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ»ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ»

Λήψη αρχείου