ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Ε.Ν. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021.

Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από την 16-06-2020 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές
οδηγίες σύμφωνα με το Παράρτημα Ε’. (Πρέπει να κάνουν την αίτηση ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την 16-07-2020). Την προκήρυξη μπορείτε να την δείτε και εδώ:

Αφήστε μια απάντηση