Ημέρα: 22 Ιουνίου 2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ)ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ)

Παρακάτω υπάρχει μια ενημερωτική παρουσίαση που αφορά την τεχνική εκπαίδευση και πληροφορίες για το ΕΠΑΛ Λαυρίου. Επίσης υπάρχουν και ενημερωτικά βίντεο. Λήψη αρχείου ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΑΠΟΛΥΣΗ)ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΑΠΟΛΥΣΗ)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα φοίτησης (προαγωγή – απόλυση). Στους πίνακες εμφανίζονται μόνο όσοι δεν πήραν απολυτήριο ή πτυχίο (για την Γ’ τάξη) και αυτοί που δεν έχουν προαχθεί. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οι μαθητές αναφέρονται με τον αριθμό μητρώου τους (είναι αυτός που υπάρχει πάνω στον έλεγχο προόδου). Λήψη αρχείου