ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

  • Να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και διασκέδαση
  • Να αναγνωρίζουν τις βασικές μονάδες του Η/Υ
  • Να εντοπίζουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο
  • Να κινούν το ποντίκι και να το τοποθετούν κατά βούληση
  • Να χρησιμοποιούν διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά