Χώρος και Γεωμετρία

Η κατανόηση των ιδιοτήτων των επίπεδων σχημάτων (τρίγωνο,τετράγωνο ,κύκλος ,κτλ ), όσο βέβαια και των  γεωμετρικών στερεών(πυραμίδα ,κύβος,σφαίρα κτλ ), θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εντοπίζουν, να συγκρίνουν, να ομαδοποιούν και να ταξινομούν τα σχήματα, όχι μόνο από τη γενική τους όψη, αλλά και από τα ιδιαίτερα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά. (Αριθμός πλευρών, αριθμός κορυφών, μήκος πλευρών, αριθμός γωνιών, παράλληλες γραμμές)

Στην διδακτική προσέγγιση  της έννοιας των γεωμετρικών σχημάτων επιδιώκεται να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:

Τα παιδιά να:

1) Αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα βασικά επίπεδα σχήματα  και τα γεωμετρικά στερεά  με βάση γενικά χαρακτηριστικά και σε ποικιλία θέσεων, μεγεθών και προσανατολισμών.

2) Περιγράφουν επίπεδα γεωμετρικά σχήματα και τα γεωμετρικά στερεά χρησιμοποιώντας στοιχεία και ιδιότητες.

3) Κατασκευάζουν επίπεδα γεωμετρικά σχήματα και τα γεωμετρικά στερεά  με διάφορα μέσα.

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟ

Σήμερα προσεγγίσαμε βιωματικά το πρώτο μας γεωμετρικό στερεό :το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο.

Διαβάσαμε ιστορία αφόρμησης ,ανακαλύψαμε ορθογώνια παραλληλεπίπεδα στο περιβάλλον μας και με διάφορα υλικά (μαγνητικά σχήματα,οδοντογλυφίδες,  χαρτόνια κάνσον και καλαμάκια) προβληματιστήκαμε και κατασκευάσαμε τα δικά μας στερεά !!!

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Κυρίαρχος στόχος στο νηπιαγωγείο είναι τα παιδιά να αρχίσουν να σκέφτονται με τρόπους που χαρακτηρίζουν τη μαθηματική επιστήμη, συνειδητοποιώντας παράλληλα την κοινωνική τους διάσταση, το λόγο δηλαδή για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα μαθηματικά στη ζωή μας.Κατά την επεξεργασία διαφορετικών θεμάτων δίνονται συχνά ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύξουν χαρακτηριστικά της λογικομαθηματικής σκέψης. Ειδικότερα η συμμετοχή των παιδιών σε οργανωμένες δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης που έχουν νόημα για τα ίδια τους δίνει τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν σταδιακά μαθησιακούς στόχους .

  • Να ομαδοποιούν, να διατάσουν, να σειροθετούν και να ταξινομούν
  • Να κάνουν αντιστοιχήσεις
  • Να συγκεντρώνουν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα
  • Να αριθμούν, να απαριθμούν και να μετρούν
  • Να αντιλαμβάνονται τη θέση των αντικειμένων, αλλά και του εαυτού τους στο χώρο και να προσανατολίζονται
  • Να κάνουν μετρήσεις
  • Να κάνουν εκτιμήσεις
  • Να διατυπώνουν και να ελέγχουν υποθέσεις
  • Να επιλύουν προβλήματα
  • Να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία για να επιλύουν μαθηματικά προβλήματα.