ΠΑΙΔΙ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΟΧΟΙ

Εικαστικές τέχνες

 • Να «πειραματίζονται» με ποικίλα υλικά, χρώματα και τεχνικές ώστε να παράγουν/ δημιουργούν τα δικά τους έργα τέχνης
 • Να σχεδιάζουν, να κόβουν, να πλάθουν
 • Να γνωρίζουν ορισμένα είδη τέχνης και έργα μεγάλων δημιουργούν
 • Να εξασκηθούν στην κριτική παρατήρηση των εικαστικών έργων

Θεατρική έκφραση

 • Να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και να εκφράζονται με το δραματικό παιχνίδι, τη μίμηση και τον αυτοσχεδιασμό επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά
 • Να ενισχυθεί η δυναμική της ομάδας

Φυσική αγωγή

 • Να αναπτύσσουν την κινητική  τους δεξιότητα και να χρησιμοποιούν το σώμα τους κατά βούληση
 • Να αναπτύσσουν τη σωματική τους δραστηριότητα και να προάγουν την υγεία τους υιοθετώντας ένα υγιεινό και ενεργό τρόπο ζωής
 • Να αποδέχονται την τήρηση ορισμένων κανόνων ασφαλείας και να χειρίζονται κατάλληλα το εκπαιδευτικό υλικό
 • Μουσική
  • Να μάθουν τραγούδια και να γνωρίσουν ορισμένα μουσικά όργανα
  • Να αναγνωρίζουν και να αναπαράγουν ήχους
  • να απολαμβάνουν τη μουσική και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους για διάφορα μουσικά κομμάτια
  • Να αποκτήσουν ρυθμό
  • Να εξασκηθούν στην κριτική ακρόαση/ εκτίμηση μουσικών έργων

   

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 • Να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και διασκέδαση
 • Να αναγνωρίζουν τις βασικές μονάδες του Η/Υ
 • Να εντοπίζουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο
 • Να κινούν το ποντίκι και να το τοποθετούν κατά βούληση
 • Να χρησιμοποιούν διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά

 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΧΟΙ

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση

 • Να αναπτύξουν την αυτογνωσία και την αυτοεκτίμησή τους
 • Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας
 • Να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητά τους αλλά και να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους και να τις σέβονται
 • Να μάθουν τα ήθη-έθιμα και τις ελληνικές παραδόσεις όπως και ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα τοπικής και εθνικής εμβέλειας
 • Να γνωρίσουν το εγγύς και το ευρύτερο περιβάλλον καθώς και την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με αυτό
 • Να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές ως προς το περιβάλλον
 • Να γνωρίσουν βασικούς κανόνες προσωπικής υγιεινής και προστασίας
 • Να γνωρίσουν βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής
 • Να αποσαφηνίσουν βασικές χρονικές έννοιες (πριν, τώρα, μετά …)
 • Να αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία γεγονότων και να διηγούνται γεγονότα σύμφωνα με την χρονική τους ακολουθία
 • Να ενδιαφέρονται για τα ιστορικά γεγονότα

 

 

  Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση

Σε μια «εμπλουτισμένη επιστημονικά τάξη» δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες ώστε:

 • Να αποσαφηνίσουν έννοιες και να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον ανθρώπινο οργανισμό, τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς
 • Να εξερευνούν το φυσικό και τεχνικό κόσμο
 • Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τη δομή και τις ιδιότητες των υλικών και αντικειμένων
 • Να εξοικειωθούν με την παρατήρηση, να πειραματίζονται και να μελετούν διάφορα φαινόμενα και υλικά
 • Να γνωρίσουν τις μορφές ενέργειας και τους τρόπους εξοικονόμησης
 • Να αποσαφηνίσουν έννοιες και να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον (χρώμα, μέγεθος…)
 • Να γνωρίσουν το κοντινό ανθρωπογενές περιβάλλον (το σχολείο, η γειτονιά μας)
 • Να ΄΄διαβάζουν΄΄ απλά σύμβολα, σχεδιαγράμματα και χάρτες.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις για τα μορφολογικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (νερό, αέρας….)
 • Να περιγράφουν τις μεταβολές του καιρού και άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα
 • Να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές ως προς το περιβάλλον
 • Να συνειδητοποιήσουν την αλληλεπίδραση του φυσικού περιβάλλοντος με τις ανθρώπινες δραστηριότητες

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

 

 

Προφορική επικοινωνία (ομιλία &ακρόαση)

 • Να ακούν και να κατανοούν
 • Να διηγούνται/ αφηγούνται
 • Να εξηγούν και να ερμηνεύουν
 • Να επιχειρηματολογούν
 • Να περιγράφουν
 • Να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο
 • Να έρθουν σ’ επαφή με την Αγγλική γλώσσα

 

 

 

Ανάγνωση

Μέσα σ’ ένα περιβάλλον πλούσιο σε εκδοχές του γραπτού λόγου (βιβλία, επιγραφές, περιοδικά….) δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά για :

 • Να διαχωρίζουν το κείμενο από τις εικόνες
 • Να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη κειμένων (π.χ. πεζό από ποίημα)
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος μεταφέρει μηνύματα
 • Να υιοθετήσουν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης και γραφής (π.χ. ότι διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά,…)
 • Να απομνημονεύουν μικρά κείμενα
 • Να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη της τάξης
 • Να εντοπίζουν τον τίτλο, το συγγραφέα και άλλα στοιχεία του βιβλίου
 • Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση προφορικού- γραπτού λόγου και να οδηγηθούν στην κατανόηση ότι οι λέξεις μπορούν να κατατμηθούν σε επιμέρους γλωσσικές μονάδες
 • Μέσα από γλωσσικά παιχνίδια να ασκούνται στον εντοπισμό των φθόγγων μιας λέξης, να συνειδητοποιήσουν τους φθόγγους της ομιλούμενης γλώσσας και ότι σε αυτούς αντιστοιχούν γράμματα
 • Να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν διαφορετικές μορφές του γραπτού λόγου, όπως την ελληνική και ξένη γραφή,….
 • Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον
 • Να αναγνωρίζουν εκτός από το όνομά τους και τα ονόματα των συμμαθητών τους

Γραφή

Η εργασία που συνδέεται με το γραπτό λόγο στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να:

 • Εισάγει το κάθε νήπιο σταδιακά στο γραπτό λόγο σύμφωνα με τις προσωπικές δυνατότητες του καθενός
 • Δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν με το γιατί και το πώς γράφουμε, να αρχίσουν να συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της γραφής ώστε η γραφή να είναι αναδυόμενη
 • Ευαισθητοποιήσει τα παιδιά στην αξία που έχει η γραφή ως μέσο επικοινωνίας και απόλαυσης

Νηπιαγωγείο fairyland στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Τα παιδιά υποστηρίζονται στην προσπάθειά τους να:

 • Κρατούν ένα μολύβι και να το χειρίζονται αποτελεσματικά
 • Γράφουν το όνομά τους στις εργασίες τους
 • Αντιγράφουν ή να ενθαρρύνονται να γράφουν όπως μπορούν

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Κυρίαρχος στόχος στο νηπιαγωγείο είναι τα παιδιά να αρχίσουν να σκέφτονται με τρόπους που χαρακτηρίζουν τη μαθηματική επιστήμη, συνειδητοποιώντας παράλληλα την κοινωνική τους διάσταση, το λόγο δηλαδή για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα μαθηματικά στη ζωή μας.Κατά την επεξεργασία διαφορετικών θεμάτων δίνονται συχνά ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύξουν χαρακτηριστικά της λογικομαθηματικής σκέψης. Ειδικότερα η συμμετοχή των παιδιών σε οργανωμένες δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης που έχουν νόημα για τα ίδια τους δίνει τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν σταδιακά μαθησιακούς στόχους .

 • Να ομαδοποιούν, να διατάσουν, να σειροθετούν και να ταξινομούν
 • Να κάνουν αντιστοιχήσεις
 • Να συγκεντρώνουν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα
 • Να αριθμούν, να απαριθμούν και να μετρούν
 • Να αντιλαμβάνονται τη θέση των αντικειμένων, αλλά και του εαυτού τους στο χώρο και να προσανατολίζονται
 • Να κάνουν μετρήσεις
 • Να κάνουν εκτιμήσεις
 • Να διατυπώνουν και να ελέγχουν υποθέσεις
 • Να επιλύουν προβλήματα
 • Να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία για να επιλύουν μαθηματικά προβλήματα.