Δημιουργία Μαθητικού Λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Η δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο αφορά τα παιδιά που πρώτη φορά φοιτούν στην τυπική εκπαίδευση, δηλαδή αφορά τα προνήπια. Πρόκειται για ένα λογαριασμό που όλοι/ες οι μαθητές/τριες της χώρας καλούνται να έχουν και θα τους ακολουθεί ως το τέλος της σχολικής τους σταδιοδρομίας. 

Παρακαλούμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριων μας που είναι προνήπια να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.

Δημιουργία μαθητικού λογαριασμού

Η δημιουργία μαθητικού λογαριασμού μαθητών προνηπίων (και όσων μαθητών δεν διαθέτουν ήδη λογαριασμό) μπορεί να γίνει άμεσα από τους γονείς/κηδεμόνες με εγγραφή από τη σελίδα https://register.sch.gr/students/Τα σχολεία θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τον Αριθμό Μητρώου της/ου μαθήτριας/ή στους γονείς.

Ο διαχειριστής μαθητικών λογαριασμών του σχολείου, σε περίπτωση που ο κηδεμόνας αδυνατεί να δημιουργήσει λογαριασμό μαθητή , μπορεί να δημιουργήσει το λογαριασμό αυτός  μέσω του https://register.sch.gr/students/admins.

Για τη δημιουργία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα/γονέα που θα  πρέπει να λαμβάνεται με το   ‘Εντυπο γονικής συναίνεσης  (Διαθέσιμο και στην σελίδα https://register.sch.gr/students/docs.php)

Αλλαγή ημερομηνίας 1ης Συγκέντρωσης γονέων

Σας ενημερώνουμε για την αλλαγή ημερομηνίας της 1ης Συγκέντρωσης γονέων.

Η νέα ημερομηνία για την  1η Συγκέντρωση γονέων θα γίνει την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 17.30.