Η λειτουργία του σχολείου

 

 

 

 

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΛήψη αρχείου

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

 

 

 

Π.Δ 79/2017

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου  (προσωρινή τροποποίηση λόγω μέτρων κατά της διασποράς του covid-19)

 

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

07.00-07.15

Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης

07.15-08.00

45′

Προαιρετική Πρωινή Ζώνη

08.00-08.15

15′

Υποδοχή μαθητών

08.15-09.40

85′

1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45′-2η διδακτική ώρα 40′)

09.40-10.00

20′

Διάλειμμα

10.00-11.30

90′

2η διδακτική περίοδος

11.30-11.45

15′

Διάλειμμα

11.45-12.25

40′

5η διδακτική ώρα

12.25-12.35

10′

Διάλειμμα

12.35-13.15

40′

6η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

(Aπό 12:55  Α΄, Δ΄ τάξεις και 13:05 Β΄, Ε΄ τάξεις και 13:15 Γ΄, ΣΤ΄τάξεις λόγω μέτρων κατά της διασποράς του covid-19)

13.15-13.20

5′

Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13.20-14.00

40′

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Σίτιση – Χαλάρωση

14.00-14.15

15′

Διάλειμμα

14.15-15.00

45′

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη – Προετοιμασία

15.00-15.15

15′

Διάλειμμα

15.15-16.00

45′

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου

1.  Άφιξη – Αποχώρηση στο Δημοτικό σχολείο.

Η άφιξη των μαθητών και η είσοδός τους στο σχολείο γίνεται επί της οδού Δεληγιώργη που είναι η κεντρική είσοδος του σχολείου.

Όλοι οι μαθητές πρέπει να είναι παρόντες στη πρωινή προσευχή.  Μετά την πρωινή προσευχή η είσοδος του σχολείου κλειδώνει για λόγους ασφαλείας. Στη συνέχεια η είσοδος στο σχολείο είναι εφικτή μόνο από την ανατολική είσοδο.

Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα ο οποίος για το λόγο αυτό υπογράφει υπεύθυνη δήλωση και φυσικά αφού ενημερωθούν γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός της τάξης ή η διεύθυνση.

Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο  και το πρόγραμμα μαθημάτων των παιδιών τους και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές τους, όπως σε περίπτωση απεργίας ή εκδήλωσης.

Οι γονείς-κηδεμόνες που παραλαμβάνουν τους μαθητές μετά τη λήξη των μαθημάτων, περιμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Σε περίπτωση  καθυστέρησης οφείλουν να ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς. Ο μαθητής παραμένει στο χώρο του Σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ολοημέρου προγράμματος και καταγράφεται το συμβάν στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής.  Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, επιβαρύνοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:

Στο τέλος του εξαώρου στις 13:15. Η Α΄ και η Β΄ τάξη από την ανατολική έξοδο ενώ οι Γ΄, Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ τάξεις από την κεντρική έξοδο.

Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ολοήμερο πρόγραμμα μπορούν να αποχωρήσουν στις 15:00, εφόσον οι γονείς – κηδεμόνες τους το έχουν δηλώσει εξ αρχής, διαφορετικά αποχωρούν κανονικά στις 16:00.

2. Γονείς – Κηδεμόνες

Οι γονείς-κηδεμόνες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί,  αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων. Όσοι γονείς-κηδεμόνες εισέρχονται στο χώρο του σχολείου για να ψωνίσουν από το κυλικείο, είναι υποχρεωμένοι  με το χτύπημα του κουδουνιού να εξέλθουν από το χώρο τους σχολείου. Σε καμία περίπτωση δεν εισέρχονται στον εσωτερικό χώρο του χωρίς άδεια για ευνόητους λόγους ασφαλείας. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται οι γονείς να μπαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας κουβαλώντας την τσάντα του παιδιού τους.

Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τους εκπαιδευτικούς της τάξης, οι οποίοι για το λόγο αυτό ορίζουν μία ώρα κάθε μήνα την οποία αφιερώνουν για ενημέρωση των γονέων – κηδεμόνων.

Φροντίζουν να ενημερώνονται για όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές στο σπίτι (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου).

Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στους εκπαιδευτικούς της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. Σε περίπτωση παράδειγμα φαρμακευτικής αγωγής του μαθητή/τριας  ο γονέας – κηδεμόνας ενημερώνει τη διεύθυνση του Σχολείου και αναλαμβάνει ο ίδιος τη φαρμακευτική αγωγή.

Οι αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, εφ΄ όσον ο γονέας –  κηδεμόνας τους προσκομίσει στη Διεύθυνση του Σχολείου υπεύθυνη δήλωση.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί παιδί στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, ενημερώνεται ο δάσκαλος της τάξης ή η διεύθυνση, οι οποίοι και θα ασχοληθούν με το θέμα.

Είναι σημαντικό για τον έλεγχο και την ασφάλεια των παιδιών να μην βρίσκεται κανείς άλλος  εντός του κτιρίου ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς άδεια.

Οι εκπαιδευτικοί της τάξης πρέπει να γνωρίζουν τα τηλέφωνα των γονέων – κηδεμόνων των παιδιών της τάξης τους και να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή αριθμού. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιον σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.

Οι γονείς που μεταφέρουν με οχήματα τα παιδιά τους από και προς το Σχολείο φροντίζουν ώστε οι είσοδοι του Σχολείου να μένουν ανοιχτές και προσβάσιμες για τους πεζούς μαθητές. Όσο πιο ελεύθεροι είναι οι οδοί πρόσβασης στο Σχολείο τόσο πιο ασφαλής είναι η είσοδος και η έξοδος των μαθητών.

Η συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών του Σχολείου είναι επιβεβλημένη και απαραίτητη τόσο σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες όσο και σε ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές.

 

3. Σχολική τσάντα

Το βάρος της σχολικής τσάντας σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες πρέπει να είναι μικρότερο του 10% του βάρους του μαθητή.

Το Σχολείο μας διαθέτει σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας  ατομικά ράφια όπου οι μαθητές τοποθετούν τα σχολικά τους είδη. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση του βάρους της σχολικής τσάντας. Οι μαθητές στο σπίτι προετοιμάζοντας την τσάντα τους προσέχουν ώστε να μη μεταφέρουν επιπλέον αντικείμενα που προσθέτουν βάρος. Οι γονείς φροντίζουν για την αγορά ελαφριάς τσάντας και ελέγχουν καθημερινά για το ορθό βάρος της.

 

4. Μαθητές

Στην πρωινή προσευχή του Σχολείου οι μαθητές παρατάσσονται κατά τμήμα με την ευθύνη και συνοδεία των εκπαιδευτικών τους. Οι αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή.

Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο. Προσέχουν ώστε τα παιχνίδια τους να μην είναι επικίνδυνα για αυτούς και τους άλλους. Πρέπει να υπακούουν στις υποδείξεις των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται στην αίθουσα χωρίς όμως να τρέχουν ή να σπρώχνονται ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική. Πρέπει να έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.

Χρήση σχολικών χώρων από τους μαθητές

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις σκάλες του κτιρίου με προσοχή, χωρίς να συνωστίζονται, να τρέχουν ή να σπρώχνονται και διευκολύνουν τους μικρούς μαθητές.

Η χρήση των τουαλετών από τους μαθητές γίνεται για τις φυσικές τους ανάγκες και μόνο, χωρίς να ενοχλούν τα άλλα παιδιά που επίσης βρίσκονται στον ίδιο χώρο και τις αφήνουν όσο πιο καθαρές γίνεται μετά τη χρήση. Ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής και σε καμία περίπτωση τους χώρους αυτούς δεν τους χρησιμοποιούν για παιχνίδι.

Στις βρύσες θα πρέπει να επιδεικνύουν υπομονή και σεβασμό στην προσπάθεια ιδιαίτερα των παιδιών μικρότερων τάξεων να πιούν νερό ή να πλυθούν. Το νερό χρησιμοποιείται για τις φυσικές ανάγκες των παιδιών και όχι για παιχνίδι ή πειράγματα.

Γενικότερα οι μαθητές φροντίζουν να διατηρούν όλους τους χώρους καθαρούς για λόγους υγιεινής και πολιτισμού. Οι μεγαλύτεροι μαθητές αποτελούν πρότυπο προς τους μικρότερους χρησιμοποιώντας τους κάδους απορριμμάτων  και τους παροτρύνουν να έχουν την ίδια συμπεριφορά.

Οι μαθητές που χρησιμοποιούν ποδήλατα για την μετακίνησή τους από και προς το Σχολείο, τα τοποθετούν μόνο στις ειδικές θέσεις που υπάρχουν επί της οδού Δεληγιώργη. Φροντίζουν να υπάρχει ελεύθερος χώρος στο πεζοδρόμιο για τους πεζούς. Καλό είναι να μην τοποθετούνται στην περίφραξη του Σχολείου.