Προσωπικό

 

Σχολικό έτος 2020 – 2021

 

Παπασακελλαρίου Ηλίας Διευθυντής
Αγγελιδάκης Γεώργιος Υπδ/ντης 

Δάσκαλος   ολοημέρου

Ασκητής Σεραφείμ Δάσκαλος    Ε1
Μάττας Ευθύμιος Δάσκαλος    Δ2
Παπαγιάννης Αθανάσιος Δάσκαλος    Δ1
Λάππας Βασίλειος Δάσκαλος    Β2
Αναγνωστόπουλος Χρήστος Δάσκαλος   ΣΤ1
Οικονόμου Μιλτιάδης Δάσκαλος   Α1
Παράσχη Βασιλική Δασκάλα    Γ1
Καπνιά Μαρία Δασκάλα    ΣΤ2
Τσέας Δημήτριος Δάσκαλος   Γ2
Κατσάρα Δέσποινα Δασκάλα    Β1
Παπαδημητρίου Βασιλική Δασκάλα    Α2
Μπασδέκη Ελπίδα Δασκάλα    Ε2
Βαβούρη Βασιλική Αγγλικών
Παπαργυρίου Βασιλική Αγγλικών
Σελούντου Ευαγγελία Φυσικής Αγωγής
Μπουντούρης Σπύρος Φυσικής Αγωγής
Καραγιάννη Ευαγγελία

Καπνιά Ρίτσα

Φυσικής Αγωγής

Φυσικής Αγωγής

Κρομμύδα Δήμητρα

Κολοβός Δημήτρης

 

Πληροφορικής

 

Παληού Φωτεινή Μουσικής
Ανι Πετκοβα Εικαστικών
Κεντρωτά Αικατερίνη Δασκάλα Ειδικής Αγωγής
Κρίθαρη Χριστίνα Θεατρικής Αγωγής
Αγγελούση Μαρίνα Γαλλικής Γλώσσας
Αλεξανδρή Σοφία Γερμανικής Γλώσσας
Μπαμνάρα Κων/να Ψυχολόγος
Μανώλη Ροδοθέα Παράλληλη Στήριξη
Τσιγγενέ Στυλιανή

Παρθενόπουλος Φώτης

 

Παράλληλη Στήριξη

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2019 – 2020
Παπασακελλαρίου Ηλίας Διευθυντής
Αγγελιδάκης Γεώργιος Υπδ/ντης Δάσκαλος   Δ2
Ασκητής Σεραφείμ Δάσκαλος    ΣΤ2
Μάττας Ευθύμιος Δάσκαλος    Γ2
Παπαγιάννης Αθανάσιος Δάσκαλος    Γ1
Λάππας Βασίλειος Δάσκαλος    Α2
Αναγνωστόπουλος Χρήστος Δάσκαλος   Β2
Οικονόμου Μιλτιάδης Δάσκαλος   Β1
Παράσχη Βασιλική Δασκάλα    Δ1
Καπνιά Μαρία Δασκάλα    Ε2
Τσέας Δημήτριος Δάσκαλος   Ε1
Γιαννουσά Ελένη Δασκάλα    ΣΤ1
Παπαδημητρίου Βασιλική Δασκάλα    ΟΛΟΗΜΕΡΟ
Κατσάρα Δέσποινα Δασκάλα    Α1
Βαβούρη Βασιλική Αγγλικών
Παπαργυρίου Βασιλική Αγγλικών
Σελούντου Ευαγγελία Φυσικής Αγωγής
Βράντζας Γεώργιος Φυσικής Αγωγής
Καραγιάννη Ευαγγελία Φυσικής Αγωγής
Μυλωνά Αικατερίνη Πληροφορικής
Παληού Φωτεινή Μουσικής
Ανι Πετκοβα Εικαστικών
Κεντρωτά Αικατερίνη Δασκάλα Ειδικής Αγωγής
Γάκη Μαργιολή Θεατρικής Αγωγής
Αγγελούση Μαρίνα Γαλλικής Γλώσσας
Αλεξανδρή Σοφία Γερμανικής Γλώσσας
Στάμου Αλέξανδρος Ψυχολόγος
Σέχα Βικτωρία Παράλληλη Στήριξη
Σπυροπούλου Σπυρέτα Παράλληλη Στήριξη