Γυρίζει γυρίζει η γη !

Με αφορμή το βιβλίο «γυρίζει,γυρίζει ηγη» προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την εναλλαγή ημέρας και νύχτας.

Είδαμε το σχήμα της γης με την υδρόγειο σφαίρα και μιλήσαμε για την περιστροφή της γης  με τόσο γρήγορη ταχύτητα ώστε να μην το καταλαβαίνουμε.Έχοντας από την μία πλευρά τον ήλιο είδαμε ότι η μία πλευρά φωτίζεται και έτσι έχουμε ημέρα και η άλλη δεν φωτίζεται και έχουμε την νύχτα.Έτσι την ώρα που στην χώρα μας τα παιδιά κοιμούνται κάποια παιδιά σε άλλες χώρες ξυπνάνε.Έβαλαν το χέρι τους επάνω στην γη και ενώ βρίσκεται στην φωτιζόμενη πλευρά καθώς το περιστρέφουν έρχεται στην νύχτα.

Ζωγράφισαν σε καρτέλες έναν ήλιο σαν σύμβολο της ημέρας και ένα φεγγάρι συμβολίζοντας την νύχτα και παίζοντας τοποθέτησαν τις κάρτες σε χρονική διαδοχή.

Ζωγράφισαν την γη χωρίζοντας την στην μέση όπως είναι την ημέρα και την νύχτα.

Είδαμε στον υπολογιστή την περιστροφή της γης γύρω από τον εαυτό της και γύρω από τον ήλιο.