Εδώ νηπιαγωγείο!

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα  σκοπός τού εκπαιδευτικού προγράμματος τού Νηπιαγωγείου είναι να υποβοηθήσει την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη τής προσωπικότητας των νηπίων και να τα βοηθήσει να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.

Τα νήπια, μέσα σε κλίμα ελευθερίας, ασφάλειας και προβληματισμού, αναπτύσσουν την αυτογνωσία τους, την αυτονομία τους, και βιώνουν την ευχαρίστηση τής μάθησης. Συμμετέχουν σε δραστηριότητες που προκαλούν το ενδιαφέρον τους και αποτελούν κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης. Η γνώση προσεγγίζεται μέσα από το παιγνίδι, τη διερεύνηση, τη δημιουργία, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, την παρουσίαση ιδεών και στηρίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις, στα βιώματα και στις εμπειρίες των παιδιών.

Έτσι την εβδομάδα που πέρασε τα παιδιά μέσα από πολλά παιχνίδια γνωριμίας,γνωρίστηκαν μεταξύ τους και χαλάρωσαν από το άγχος των πρώτων ημερών στο σχολείο ενώ παράλληλα το διασκέδασαν πολύ.

Οι πρώτες μας δραστηριότητες_0002(ΒΙΝΤΕΟ)