Το βιβλίο είναι «μαγικό»

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα του βιβλίου παρατηρήσαμε τις αφίσες των περασμένων χρόνων και την αφίσα του 2012 και συζητήσαμε για την σημασία τους και το μήνυμα π ου μεταφέρουν.

Είπαμε ότι τα βιβλία μας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους «μαγικούς»όπως είπαν τα παιδιά,ανάλογα με την ιστορία του βιβλίου.Τα παιδιά θέλησαν να φτιάξουν την δική μας αφίσα.Και να γράψουμε το δικό μας μήνυμα.

Το μήνυμα μας είναι «Τοβιβλίο είναι μαγικό»

Διαβάσαμε τον ύμνο  του βιβλίου τον ζωγραφίσαμε και τον κάναμε βιβλίο με εξώφυλλο. Έγραψαν το όνομα τους και τον τίτλο.Ζωγράφισαν τον δικό τους σελιδοδείκτη και έβαλαν στην άκρη μία πασχαλίτσα.