Το σχολείο μας

1   3

Το σχολείο μας είναι ένα από τα  μεγαλύτερα Νηπιαγωγεία της Κέρκυρας! Βρίσκεται στον Ποταμό, σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, πίσω από το Δημοτικό Σχολείο Ποταμού. Στο σχολείο μας λειτουργούν τέσσερα τμήματα. Τα δύο τμήματα στεγάζονται και λειτουργούν στο κτηριακό συγκρότημα του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ποταμού και τα άλλα δύο στεγάζονται και λειτουργούν σε προκατασκευασμένες  αίθουσες, οι οποίες τοποθετήθηκαν στον χώρο μας το 2019 για την ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης. 

Τμήμα  1

 

Τμήμα  2

 

Τμήμα 3

 

Τμήμα  4

 

Ο βασικός μας σκοπός είναι η ασφάλεια των παιδιών, αλλά και η εκπαίδευσή τους μέσα από βιωματικούς τρόπους διδασκαλίας με χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας έρχεται μέσα από τα χαμογελαστά πρόσωπα των μαθητών μας! 

 

 Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στην αυλή, όπου περνούν τα διαλείμματά τους οι μικροί μας μαθητές! 

13

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2023-24Λήψη αρχείου