Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Διαβάστε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας! Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας προκύπτει από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου και αφορά την καθημερινότητά μας. Οι κανόνες, τα ωράρια και η συνεργασία είναι κάποια από τα βασικά ζητήματα που αναφέρονται.

 Λήψη αρχείου

Ενημερωθείτε!

Αν θέλετε να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, σχετικά με το πού βασίζεται η λειτουργία του Νηπιαγωγείου μας, μπορείτε να διαβάσετε:

Ο καθημερινός μας προγραμματισμός βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις παραπάνω οδηγίες!