Αυτή η ακολουθία ακολουθεί μία καινοτόμο μεθοδολογία εκπαίδευσης εκπαιδευτών η οποία διευκολύνει τους εκπαιδευτές να σχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές τους ενότητες βασισμένοι στη συστηματική παρατήρηση Έργων Τέχνης (μοντέλο του Perkins) και να προάγουν με αυτό τον τρόπο  τον κριτικό στοχασμό και τη δημιουργικότητα των ενήλικων εκπαιδευομένων.

Σ. Παπαδάκης, Ι. Φραγκούλης

 

LAMS Sequence: Aξιοποίηση έργων τέχνης στην εκπαίδευση (Artsworks in Education)
By: Spyros Papadakis      License:


Zoom

| | | |