Στο « Βιβλίο του εκπαιδευτικού για τις Ερευνητικές Εργασίες, Δεύτερο Μέρος» υπάρχουν οι εξής ενδεικτικές ερευνητικές εργασίες:

  1. «Καταγραφή και Ανάδειξη Προτάσεων για την Αναβάθμιση του Καθημερινού Χώρου», Δημήτρης Ευθυμίου – Καθηγητής Εικαστικών
  2. «Η Συμβολή των Μετάλλων στην Εξέλιξη του Πολιτισμού» Μεταλλουργία – Μεταλλοτεχνία – Ανακύκλωση μετάλλων», Άννα Μπαράτση-Μπαράκου – Χημικός Msc
  3. «Ο Κύκλος του Νερού», Άννα Μπαράτση-Μπαράκου – Χημικός Msc
  4. «Από το Περιοδικό Σύστημα στο Κινητό Τηλέφωνο» (παρουσίαση), Κωνσταντίνα Σχίζα – Φυσικός, Θεόδωρος Πετρέσκου – Μαθηματικός Παύλος Κοσμίδης – Γεωλόγος
  5. «Τα ρούχα μας… αυτοί οι άγνωστοι!» Ποιες είναι οι διαστάσεις της παραγωγής και κατανάλωσης των ειδών ένδυσης; Κατερίνα Μπαζίγου – Φιλόλογος
  6. «Μαθηματική Μοντελοποίηση» Διερεύνηση μαθηματικών εννοιών μέσα από την επίλυση καθημερινών προβλημάτων, Θεόδωρος Πετρέσκου – Μαθηματικός
  7. «Διάνθιση της Γεωμετρίας του Λυκείου», Θεόδωρος Πετρέσκου – Μαθηματικός
  8. «Τα Τρόφιμα… η Ζωή μας!» Οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις της γεωργίας και της πείνας, Κατερίνα Μπαζίγου – Φιλόλογος, Δήμητρα Σωτηροπούλου – Γεωπόνος
  9. «Αυτοκίνητο: Χρήσεις, Καταχρήσεις και Κρίσεις» (παρουσίαση), Κωνσταντίνα Σχίζα – Φυσικός, Γεώργιος Κούσουλας – Φυσικός