Για το μάθημά μας στην Πληροφορική

του Γυμνασίου και γενικά Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Τα κοινωνικά δικαιώματα στην ΕΕ

| 0 σχόλια

Τα κοινωνικά δικαιώματα στην ΕΕ

pillar wheel no titles 0

Οι 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελούν τον φάρο που μας οδηγεί προς μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη η οποία είναι δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και γεμάτη ευκαιρίες.

Η Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει διάφορες δράσεις που βασίζονται σε καθεμία αρχή του πυλώνα, ενώ σχεδιάζονται πρόσθετες δράσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων στην ΕΕ.

Με το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η Επιτροπή έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Η υλοποίηση του πυλώνα αποτελεί κοινή προσπάθεια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.

 • Icon of a graduation hat

  1. Εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση

  Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση προκειμένου να διατηρήσει και να αποκτήσει δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.

   

  Σχετική δράση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων

 • Gender symbols

  2. Ισότητα των φύλων

  Η ίση μεταχείριση και οι ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες πρέπει να διασφαλίζονται και να προωθούνται σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας.

  Γυναίκες και άνδρες έχουν δικαίωμα σε ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας.

   

  Σχετική δράση της Επιτροπής: Στρατηγική για την ισότητα των φύλωνΠρόταση για τη μισθολογική διαφάνεια

 • Person helping another climb stairs.

  3. Ισότητα ευκαιριών

  Ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση, και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό. Προάγεται η ισότητα ευκαιριών για τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες.

   

  Σχετική δράση της Επιτροπής: EU Anti-racism Action Plan 2020-2025

  ….

  11. Φροντίδα και υποστήριξη των παιδιών

  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε οικονομικά προσιτή και καλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.

  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε προστασία τους από τη φτώχεια. Τα παιδιά από μειονεκτούντα περιβάλλοντα έχουν δικαίωμα σε ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών.

   

  Σχετική δράση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά

Συντάκτης: tsomokou

2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας


Περισσότερες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων