Κατακρίνοντας τις επιβλαβείς διαφημίσεις για την ασφάλεια των παιδιών : 2012-09-24

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) κατακρίνει τις επιβλαβείς διαφημίσεις και ζητά να διασφαλιστεί μία ισορροπία ανάμεσα στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην ασφάλεια των παιδιών. Επιθυμώντας να προστατεύσει τα παιδιά από τις επιβλαβείς διαφημίσεις και το ζημιογόνο διαδικτυακό περιεχόμενο, η ΕΟΚΕ ζήτησε, κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 18/9/2012, να θεσπιστούν ειδικές ρυθμίσεις για το θέμα αυτό.

Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της τής 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε δύο γνωμοδοτήσεις, αφενός, για τις διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά και, αφετέρου, για το Διαδίκτυο και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ολοένα συχνότερα, τα παιδιά, και μάλιστα ακόμη και τα πιο μικρά σε ηλικία, έχουν πρόσβαση στην τηλεόραση και στο Διαδίκτυο χωρίς την παρουσία και τον έλεγχο ενός ενηλίκου. Το 38% των παιδιών ηλικίας από 9 έως 12 ετών έχουν ήδη διαμορφώσει ένα προφίλ στο Διαδίκτυο, ο δε αριθμός αυτός φθάνει στο 78% στην περίπτωση των παιδιών ηλικίας από 13 έως 16 ετών. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την παρακολούθηση αυτής της νέας πραγματικότητας», ανέφερε ο εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ για τις διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά και νέους.

Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις έχουν αρχίσει να κάνουν χρήση ολοένα πιο προηγμένων τεχνικών εμπορίας των προϊόντων με σκοπό να είναι πειστικότερες. Παρά το γεγονός αυτό, η τρέχουσα νομοθεσία δεν θέτει πια περιορισμούς στην παρεμβολή διαφημιστικών μηνυμάτων. Επιπλέον, οι διαφημίσεις είναι πλέον παρούσες όχι μόνον στα οπτικοακουστικά μέσα, αλλά και στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πράγμα που καθιστά απαραίτητη τη λήψη πιο περιοριστικών, εγκάρσιων μέτρων.

Κατά την ΕΟΚΕ, η ανακοίνωση της ΕΕ (βλ. πρότερη ανακοίνωση 2/5/12) για ένα Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά, απέτυχε να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων. Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει σαφείς κανόνες για τις διαφημίσεις, εξετάζει δε μόνον συνοπτικά το ζήτημα των διαφημίσεων τροφίμων που, κατά την ΕΟΚΕ, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικού κανονισμού.

Προτεραιότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο έναντι της προστασίας των παιδιών

Μολονότι συμμερίζεται το στόχο της ΕΕ να δημιουργηθεί μία ανταγωνιστική ενιαία ψηφιακή αγορά, η ΕΟΚΕ ζητά από τους αρμόδιους να μην προωθήσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο εις βάρος της προστασίας των παιδιών. Αν και όταν συνελήφθη το Διαδίκτυο δεν υπήρχε η πρόθεση να χρησιμοποιείται από παιδιά, σήμερα χρησιμοποιείται από το 75% των παιδιών. «Ένας από τους κύριους στόχους της ανακοίνωσης είναι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, πράγμα που σχεδόν καταλήγει να έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να τίθενται σε δεύτερη μοίρα«, ανέφερε ο εισηγητής της γνωμοδότησης για την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά.

Η αυτορρύθμιση των φορέων του κλάδου δεν θα επαρκέσει για τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών στο Διαδίκτυο. «Για τα σημαντικότερα ζητήματα, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο σεβασμός του ιδιωτικού βίου και η καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας, πρέπει να θεσπιστούν ακριβείς και αυστηροί κανόνες με τις κατάλληλες κυρώσεις που θα φτάνουν έως την άμεση παύση των ιστοσελίδων και την ανάκληση των αδειών«, προσέθεσε.

Αφήστε μια απάντηση


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων