Για το μάθημά μας στην Πληροφορική

του Γυμνασίου και γενικά Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Ιούλιος 20, 2021
από tsomokou
0 σχόλια

Εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας» στο θέμα του ρατσισμού.

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2007)
«κριτική σκέψη είναι η νοητικό-συναισθηματική λειτουργία που ενεργοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούςσυλλογισμούς και μεταγνωστικές στρατηγικές, με την βοήθεια των οποίων το άτομο επε-ξεργάζεται τα δεδομένα με λογικό τρόπο και αποστασιοποιημένο από τις προσωπικές τουπεποιθήσεις και προκαταλήψεις, προκειμένου να δαμάσει το πλήθος των ετερογενώνστοιχείων τους, ώστε τελικά να καταλήξει σε έγκυρα και λογικά συμπεράσματα, διαπι-στώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις και επιλογές δράσης ».
Κριτικός στοχασμός (Critical Reflection) είναι «η προσεκτική, οξυδερκής και σε βάθοςδιεργασία της εξέτασης (στην οποία εμπεριέχεται η αμφισβήτηση και η αμφιβολία τηςεγκυρότητας) των παραδοχών στις οποίες στηρίζεται η κοσμοθεωρία κάποιου, καθώς καιη διερεύνηση των γενεσιουργών πηγών και των συνεπειών τους». (Mezirow και Συνερ-γάτες, 2007:350)
Doi: 10.5281/zenodo.3540409

Ιούλιος 5, 2021
από tsomokou
0 σχόλια

Εγκύκλιος: Κατανομές μαθητών/τριών σε Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-22

 

Εγκύκλιος: Κατανομές μαθητών/τριών σε Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-22

 

Η κατανομή των μαθητών/τριών της Α ́ Λυκείου σε Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνει, όπως και τα προηγούμενα τρία έτη, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/school από την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021, και ώρα 9.00 έως και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 23.59, σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του υπ. Παιδείας Αλ. Κόπτση.

 

Σχετική εγκύκλιος

 

 

Ιούλιος 3, 2021
από tsomokou
0 σχόλια

«ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακά στις 2-4 Ιουλίου 2021

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το Συνέδριο  εστιάζει στη σύγχρονη γλωσσική έρευνα  και στις εκπαιδευτικές εφαρμογές της ελληνικής ως πρώτης/δεύτερης/ξένης γλώσσας, στην Ελλάδα και στη διασπορά, αξιοποιώντας την αντίστοιχη ερευνητική και διδακτική εμπειρία τόσο στον ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο.

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

 

1. Εφαρμογές της γλωσσικής έρευνας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον

2. Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης στον ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό

3. Παιδαγωγική της ένταξης, εκπαίδευση και παγκοσμιοποίηση 

4. Διαβίου μάθηση και εκπαίδευση διδασκόντων την ελληνική γλώσσα

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

Facebook:

https://www.facebook.com/uowm.gr

YouTube:

https://youtu.be/haRZnxxtk6k

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

YouTube Αίθουσα 1:

https://youtu.be/1_fhRQQiVk0

YouTube Αίθουσα 2:

https://youtu.be/_2Rq0FCQeeg

 

KΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

YouTube Αίθουσα 1:

https://youtu.be/paSNh2plwUo

YouTube Αίθουσα 2:

https://youtu.be/gSlE6A5_Mss

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων