Άρθρα: Μάιος, 2013

Με απορία και θλίψη οι 88.000 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  – βαρύτατα πληττόμενοι από την πολιτική της συγχώνευσης των σχολικών μονάδων,  της αύξησης του ωραρίου διδασκαλίας και της μισθολογικής τους συρρίκνωσης – παρέλαβαν τα δελτία «επίταξης», στην ουσία προληπτικής επιστράτευσής τους. Το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με τις αλαζονικές και μη ανταποκρινόμενες στην πραγματικότητα  ανακοινώσεις […]

Τον τελευταίο καιρό η παιδεία μας ταλανίζεται από διαδοχικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ η δημόσια εκπαίδευση, ιδιαίτερα η δευτεροβάθμια, βομβαρδίζεται με νόμους και Π.Δ., τα οποία πλήττουν κατακτημένα εργασιακά δικαιώματα και υποβαθμίζουν τη διδακτική διαδικασία και το περιεχόμενο της γνώσης. Οτιδήποτε έχει κατακτηθεί με τους αγώνες και διατηρούσε μέχρι σήμερα κάποια ισορροπία σε μιαν ανταγωνιστική κοινωνία, […]