Άρθρα: Φεβρουάριος 25, 2013

Φεβ 13
25

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα http://users.sch.gr/chkoumpar/ αναρτήθηκαν σε ψηφιακή μορφή 129 «Νεοελληνικά Αναγνώσματα». Πρόκειται για τα σχολικά εγχειρίδια που διδάσκονταν στην Ελλάδα από το 1884 έως το1977 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ανθολογούνται 4000 έργα 500 περίπου συγγραφέων όπου  μπορεί κανείς να μελετήσει την ιδεολογική κατεύθυνση και τη θεωρητική συγκρότηση του μαθήματος. Επιπλέον ο φιλόλογος έχει ένα […]