Άρθρα: Απρίλιος 5, 2011

Μας το κοινοποίησε η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων: Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων σε συνεργασία με το Κέντρο Οδυσ-σειακών Σπουδών και τον Δήμο Ιθάκης διοργανώνουν το ΚΣΤ΄ Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας, με θέμα: Η θάλασσα (άλς δία) στα ομηρικά έπη (ενάλιες θεότητες-θαλασσινά επεισόδια) που θα πραγματοποιηθεί στην Ιθάκη, από 27 έως 31 Αυγούστου […]