Αρχεία για 30 Μαΐου 2016

Η εγκύκλιος για τον προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολικό έτος 2016-2017 »

Το ΥΠΠΕΘ εξέδωσε την εγκύκλιο για τον Προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017. Σε σχέση με την υπουργική απόφαση που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.1324/11-05-2016τ.Β΄ υπάρχουν αλλαγές.

Β. Παληγιάννης: Τι ισχύει για τις αμοιβαίες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών »

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με τη διαδικασία των αμοιβαίων μεταθέσεων 2016, και παρ’ ότι πιστεύω ότι η εγκύκλιος είναι σαφής, επισημαίνω τα εξής. Σύμφωνα με τα ΠΔ50/1996 και ΠΔ100/1997:

ΣΕΠΕ Κέρκυρας: Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για τα συνδικαλιστικά έτη 2014-2016 »

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Ιουνίου 2014, παρουσιάζει, την έκθεση πεπραγμένων για τα δυο χρόνια της θητείας του (2014-2016), προκειμένου αυτή να συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση.