Αρχεία για 29 Μαΐου 2016

Το Προσχέδιο Νόμου για την Ελληνόγλωσση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση »

Η ιστοσελίδα esos δημοσίευσε το τελικό Σχέδιο Νόμου για την Ελληνόγλωσση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, που ετοίμασε ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Πελεγρίνης και στάλθηκε για νομοτεχνική επεξεργασία. Ειδκότερα το Προσχέδιο Νόμου, μεταξύ άλλων ορίζει τα εξής: