Αρχεία για 15 Ιουνίου 2015

ΔΑΚΕ ΠΕ: Σύστημα διορισμών – Προσμέτρηση Προϋπηρεσίας »

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τη λήξη του σχολικού έτους κι ενώ θα έπρεπε να προγραμματίζονται οι λεπτομέρειες για την ομαλή έναρξη του επόμενου, η αβεβαιότητα, η αναστάτωση, οι αλληλοσυγκρουόμενες εξαγγελίες και η παντελής έλλειψη στοιχειώδους σχεδιασμού και προγραμματισμού είναι τα κυρίαρχα στοιχεία της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.

Δ/νση ΠΕ Κέρκυρας: Κοινοποίηση οριστικού πίνακα με συνολικές μονάδες υποψήφιων διευθυντών »

Η Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας κοινοποίησε τον οριστικό πινάκα με τις συνολικές μονάδες των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων ΠΕ Κέρκυρας μετά και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διεξήχθη στα σχολεία (12-06-2015).