Αρχεία για 5 Ιουνίου 2015

ΣΕΠΕ Κέρκυρας: Αποτελέσματα Εκλογών για Αντιπροσώπους στη Δ.Ο.Ε και το Ν.Τ της ΑΔΕΔΥ »

Πραγματοποιήθηκαν στις 3/6/2015 αρχαιρεσίες για την εκλογή Αντιπροσώπων στην 84η εκλογική Γ.Σ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, καθώς και για αντιπροσώπους στο Ν.Τ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Στις εκλογές έλαβαν μέρος τέσσερις (4) παρατάξεις, ψήφισαν 736 εκπαιδευτικοί και τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Πίνακες υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων ΠΕ Κέρκυρας »

Έχοντας υπόψη το Ν. 4327/2015 και τις σχετικές εγκυκλίους για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντές σχολικών μονάδων, σας κοινοποιούμε τους παρακάτω πίνακες και παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας: