Αρχεία για 19 Νοεμβρίου 2014

Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Mέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, ύστερα από αίτησή τους και αφού λήφθηκαν υπόψη οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης, διατίθενται οι παρακάτω αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε υπηρεσίες και φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε Βιβλιοθήκες και ΓΑΚ, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία. Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση με όλα τα ονόματα.

Π.Δ.Ε.Ι.Ν.: Κύρωση Οριστικού Πινάκα Μοριοδότησης Υποψηφίων Αναπληρωτών Προϊσταμένων Κ.ΕΔ.Δ.Υ. Κέρκυρας και Κεφαλληνίας »

Δείτε εδώ τον οριστικό πινάκα μοριοδότησης υποψηφίων Αναπληρωτών Προϊσταμένων Κ.ΕΔ.Δ.Υ. Κέρκυρας και Κεφαλληνίας.