Αρχεία για 13 Νοεμβρίου 2014

5.115 προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ σε σχολεία και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης »

Σε 5.115 προσλήψεις μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας θα προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα και με βάση τις τελευταίες τροποποιήσεις των σχετικών πράξεων.  Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών.