Αρχεία για 19 Σεπτεμβρίου 2014

Συμπλήρωση ωραρίου/τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ08, ΠΕ07, ΠΕ05) και προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 από απόσπαση »

Συμπλήρωση ωραρίου/τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ08, ΠΕ07, ΠΕ05) και προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 από απόσπαση. Δείτε εδώ την απόφαση.

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 (από τακτικό β΄ φάση) »

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 452 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 106 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτώνεκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000 της Συλλογικής Απόφασης […]

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 μέσω ΕΣΠΑ (β΄ φάση) »

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 148 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και 106 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων […]

ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας: Τα κενά λειτουργικά κενά για τις τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32 στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ και ΠΕ60.50 για ΣΜΕΑΕ & ΤΕ στην Κέρκυρα »

Το ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας ανακοίνωσε τα λειτουργικά κενά για τις τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32 στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ και ΠΕ60.50 για ΣΜΕΑΕ & ΤΕ στην Κέρκυρα. Συγκεκριμένα: