Αρχεία για 17 Σεπτεμβρίου 2014

Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικων κλάδου ΠΕ71, τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05, ΠΕ16 »

Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ71 (ΕΣΠΑ), Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ16 αποσπασμένου από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε και τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ16, τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης/συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05. Δείτε εδώ την απόφαση.