Αρχεία για 15 Ιουλίου 2013

Έως και 22 Ιουλίου 2013 οι αιτήσεις για απόσπαση εκπαιδευτικών ΠΕ11 και ΠΕ06 σε Μειονοτικά Σχολεία Π.Ε. »

Εκδόθηκε από το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Θράκης η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ 11 και ΠΕ 06 σε μειονοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με την εγκύκλιο καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ11 και ΠΕ06 της Α/θμιας Εκπ/σης, που επιθυμούν να αποσπασθούν στα Μειονοτικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2013 – 2014, να υποβάλουν […]

Δ. Μπράτης: Σχετικά με τον αριθμό προτιμήσεων στις αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε φορείς ή υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ »

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Σας διευκρινίζω ότι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν σε φορείς έχουν δικαίωμα σύμφωνα με την αριθμ. 93955/Δ1/12-07-2013 εγκύκλιο «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2013-2014» να υποβάλουν αίτηση απόσπασης με έως δύο (2) προτιμήσεις […]