Αρχεία για 25 Ιουλίου 2013

H εγκύκλιος για τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών »

Από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κοινοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος που ρυθμίζει ζητήματα διαθεσιμότητας-κινητικότητας προσωπικού του Δημοσίου Τομέα. Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο για τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών.