Αρχεία για 25 Νοεμβρίου 2012

Από 2 έως 12 χρόνια αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης – Αναλυτικά οι 18 εγκύκλιοι »

Από 2 έως και 12 χρόνια θα χρειαστεί να παραμείνουν στην εργασία τους ή να αναμένουν για να εισπράξουν τη σύνταξη (κύρια + επικουρική), συμπληρώνοντας τα νέα αυξημένα όρια (ηλικία ή έτη ασφάλισης), όσοι ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες θεμελιώνουν από την 1/1/2013 και μετά συνταξιοδοτικό δικαίωμα.