Αρχεία για 1 Νοεμβρίου 2012

Δ/νση ΠΕ Κέρκυρας: Ποιοι, που και πως ψηφίζουμε για την ανάδειξη Αιρετών Εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας Εκπ/σης »

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Α. Π. Φ.350/40/138147/Δ1.έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ, οι εκλογές για την ανάδειξη των Αιρετών Εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ( ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ) θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.: Αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ »

Σύμφωνα με το έγγραφο με θέμα «Αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ», ορίζεται ότι οι εν λόγω εκλογές θα διεξαχθούν την Δευτέρα 5-11-2012. Επισημαίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που θα κάνουν χρήση της άδειας μιας (1) ημέρας προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους […]