Αειφόρο σχολείο: Βήμα 6ο- ενημέρωση, εμπλοκή της σχολικής κοινότητας, πληροφόρηση τοπικής κοινωνίας

Η ενημέρωση και εμπλοκή πραγματοποιείται σε όλα τα στάδια του προγράμματος, ώστε η συμμετοχή και η συνευθύνη για την επιτυχία του, να διαχυθεί σ’όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, μέσα από τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης, ερωτηματολογίων, με διενέργεια έρευνας-αυτοψίας, με εικαστικές δημιουργίες, με πειράματα, θεατρική παράσταση, δημιουργία και ανάρτηση αφισών, άλμπουμ φωτογραφιών με εικόνες από το χωριό, δράσεις ενημέρωσης του κοινού, κ.λ.π.. Η διάχυση των αποτελεσμάτων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με δράσης ενημέρωσης, κ.λ.π..  

Αφήστε μια απάντηση