Αειφόρο σχολείο: Βήμα 6ο- ενημέρωση, εμπλοκή της σχολικής κοινότητας, πληροφόρηση τοπικής κοινωνίας

Η ενημέρωση και εμπλοκή πραγματοποιείται σε όλα τα στάδια του προγράμματος, ώστε η συμμετοχή και η συνευθύνη για την επιτυχία του, να διαχυθεί σ’όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, μέσα από τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης, ερωτηματολογίων, με διενέργεια έρευνας-αυτοψίας, με εικαστικές δημιουργίες, με πειράματα, θεατρική παράσταση, δημιουργία και ανάρτηση αφισών, άλμπουμ φωτογραφιών με εικόνες από το χωριό, δράσεις ενημέρωσης του κοινού, κ.λ.π.. Η διάχυση των αποτελεσμάτων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με δράσης ενημέρωσης, κ.λ.π..

Αειφόρο σχολείο: Βήμα 5ο- Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων φέρει τον τίτλο “τρέχει, τρέχει το νερό…” και υλοποιείται , τόσο δια ζώσης, όσο και εξ’ αποστάσεως, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας webex και της πλατφόρμας ασύγχρονης διδασκαλίας, e-me, λόγω των συνθηκών της πανδημίας. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στη μελέτη περιβάλλοντος και είναι διαθεματικό, καθώς εμπλέκονται όλες οι μαθησιακές περιοχές, πληροφορική, μαθηματικά, γλώσσα, δημιουργία και έκφραση. Όλες οι δραστηριότητες που εφαρμόζονται, είναι απόλυτα συμβατές με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο.

Αειφόρο σχολείο: Βήμα 4ο- Εφαρμογή σχεδίου δράσης- αξιολόγηση

Η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης και η αξιολόγηση είναι συνεχής, τόσο μετά από κάθε φάση, όσο και κατά την φάση της αξιολόγησης, για να είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του, σε περίπτωση που η ανατροφοδότηση υποδείξει δυσλειτουργία στην πρακτική εφαρμογή του. Η αξιολόγηση  διενεργείται από τους εκπ/κούς , με ελκυστικές δραστηριότητες, παιχνίδια, quizz, από τους γονείς, μέσω ερωτηματολογίων, με   αυτοαξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά, κ.λ.π..Στη φάση της μεταγνώσης γίνεται σύγκριση αρχικών και τελικών εννοιολογικών χαρτών και έχουμε  δημιουργία φύλλων εργασίας και ασκήσεων που ενεργοποιούν την κριτική σκέψη για να αντιληφθούν τα παιδιά αν υπάρχει   αλλαγή  στις στάσεις τους και στις απόψεις τους, μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος.

Αειφόρο σχολείο: 3ο βήμα-διαμόρφωση τελικού σχεδίου δράσης

Το σχέδιο δράσης αποτελεί τον πυρήνα της εργασίας ενός ‘αειφόρου σχολείου’. Έτσι, μετά τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων του περιβαλλοντικού ελέγχου, προχωρήσαμε στο 3ο βήμα, τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης. Στις αρχικές δραστηριότητες του προγράμματος <<τρέχει, τρέχει το νερό..>>, που σχετίζονται με την ψυχολογική και τη γνωστική προετοιμασία και αφορούν στη διαμόρφωση κατάλληλου συναισθηματικού κλίματος στην τάξη και την αποτίμηση της υπάρχουσας γνώσης, την ανίχνευση των γνωστικών δυσκολιών και των αναπαραστάσεων των μαθητών, χρησιμοποιήσαμε, ως διδακτικές στρατηγικές, τις ερωτοαπαντήσεις, τον καταιγισμό ιδεών και την εννοιολογική χαρτογράφηση. Όπως φαίνεται από το φωτογραφικό υλικό, στο α’ ιστόγραμμα γίνεται η ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των παιδιών, στο β’ ιστόγραμμα καταγράφονται οι απαντήσεις τους για το τι θα επιθυμούσαν να μάθουν για το νερό και στο τελευταίο ιστόγραμμα παρουσιάζεται το σχέδιο δράσης, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τις εκπαιδευτικούς Δαμιανού Μαρία, Δημητριάδου Αικατερίνη, Μπάτσιου Κυριακή και Χατζόγλου Αναστασία. Το συγκεκριμένο σχέδιο εμπλέκει όλους τους μαθητές/τριες του σχολείου μας και συνδέεται με το αναλυτικό πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο και όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Έχει σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους και προβλέπει τρόπους για την αξιολόγησή του, τόσο από τους μαθητές, όσο και τους εκπαιδευτικούς.

 

 

 

ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 3ος ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Η διατήρηση της υγείας των παιδιών είναι θεμελιώδης υποχρέωση μιας κοινωνίας. Τα παιδιά είναι πιθανότερο, να έρθουν σε επαφή με μεταδοτικές ασθένειες, όταν βρίσκονται σε χώρους συνάθροισης, όπως είναι τα σχολεία, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα έκθεσης σε παθογόνους μικροοργανισμούς, παρά όταν βρίσκονται στο περιβάλλον του σπιτιού τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος ‘αειφορίας’ και συγκεκριμένα του 3ου στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης,‘ καλή υγεία και ευημερία’, τα παιδιά του προαιρετικού ολοήμερου τμήματος, δημιούργησαν βιβλίο με τίτλο, << πως μπορώ από τα μικρόβια να προστατευθώ, όταν είμαι στο σχολειό>>.  Το κείμενο δημιουργήθηκε από τα παιδιά, κατά την περίοδο της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων, με μεθοδολογικά εργαλεία, τη συζήτηση, τον καταιγισμό ιδεών και τεχνικές δημιουργικής γραφής. Η εικονογράφηση του βιβλίου έγινε κατά τη διάρκεια της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης και το βιβλίο παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο στα παιδιά, στις 2 Απριλίου, παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Συγχαρητήρια στους μικρούς δημιουργούς!!!

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός τμήματος: Μπάτσιου Κυριακή

Για να διαβάσετε το βιβλίο πατήστε στο βέλος, όταν ανοίξει νέο παράθυρο. Για να ακούσετε την αφήγηση, πατήστε στο μπλε βέλος κάτω από το βιβλίο .

 


book title
Διαβάστε το βιβλίο στο StoryJumper

ΑΕΙΦΌΡΟ ΣΧΟΛΕΊΟ – 2ο ΒΗΜΑ: ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΒΡΥΣΕΣ-ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ

Η περιβαλλοντική επιτροπή του σχολείου μας, στην πρώτη της συνεδρίαση, συνέταξε το σχέδιο δράσης που θα ακολουθήσουμε για την ανάπτυξη του θέματος, << τρέχει, τρέχει το νερό…>>. Στη συνέχεια, οι μαθητές, όλων των τμημάτων, προχώρησαν στην έρευνα του σχολικού χώρου, για τον εντοπισμό διαρροών στις σωληνώσεις, στις βρύσες, τα σώματα θέρμανσης, τα καζανάκια, για να αναδειχθεί η πραγματική κατάσταση του σχολείου και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση μιας συνολικής αειφόρου σχολικής πολιτικής. Ο έλεγχος έγινε βάση ενός ερωτηματολογίου, που προέκειψε από τις απαντήσεις των παιδιών , με μεθοδολογικό εργαλείο τον καταιγισμό ιδεών. Κατά την έρευνα και την αυτοψία σε όλους τους χώρους , εσωτερικούς και εξωτερικούς, τα παιδιά εντόπισαν σοβαρή βλάβη σε τουαλέτα του εκπαιδευτικού προσωπικού. Τέλος, συντάχθηκε κείμενο με τα αποτελέσματα αυτής της αυτοψίας και τους τρόπους παρέμβασης,  υπογράφηκε από όλα τα παιδιά και παραδόθηκε από τα ίδια, στον Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου. Ο Διευθυντής υποσχέθηκε ότι, θα προβεί στην άμεση αποκατάσταση της ζημιάς, για να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των χρηστών της τουαλέτας και να μην υπάρχει σπατάλη πολύτιμου φυσικού πόρου

Φωτογραφικό υλικό από τη δράση

.

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Νηπ/γείου Προμάχων, ευχαριστεί θερμά την Αντιδήμαρχο καθημερινότητας και πρόεδρο της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής Αλμωπίας, κυρία Νάνου Πολυξένη, για την αποδοχή της πρότασής μας, να γίνει μέλος της περιβαλλοντικής επιτροπής του σχολείου μας, ως εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η περιβαλλοντική επιτροπή απαρτίζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό, εκπροσώπους των μαθητών, των γονέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης , το προσωπικό καθαριότητας της σχολικής μονάδας και συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Νηπιαγωγείου μας στο πρόγραμμα των ‘οικολογικών σχολείων’. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αναγνωρισμένο από το ΥΠΑΙΘ που αποτελεί διεθνές δίκτυο, με συντονιστή το fee ( ίδρυμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης- foundation for environmental education) και εθνικό χειριστή για την Ελλάδα την Ελληνική εταιρία προστασίας της φύσης.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η αλλαγή της στάσης των μαθητών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε τα σχολεία να μετατραπούν σε αειφορικά.

Τα θέματα που θα αναπτύξουμε το τρέχον σχολικό έτος είναι:

α) τρέχει, τρέχει το νερό…

β) περπατώντας η δόξα μονάχη… για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του ‘21.

Κυρία Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ, για τη συμβολή σας στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων  και που δεχτήκατε να είστε ο συνδετικός κρίκος του σχολείου μας με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                                       

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το Νηπιαγωγείο μας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει στα ‘οικολογικά σχολεία’, ένα δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το σχολικό έτος 2019-2020 ασχοληθήκαμε με τα ‘απορρίματα-φύση χωρίς σκουπίδια’ και την σταδιακή μετατροπή του σχολείου μας σε ‘αειφόρο’. Το τρέχον σχολικό έτος θα αναλύσουμε την θεματική ενότητα νερό, ένα πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων διάρκειας πέντε μηνών, με τίτλο ‘τρέχει τρέχει το νερό…’.

Τα οικολογικά σχολεία αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εγκεκριμένο από το υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων

Το αειφόρο σχολείο είναι ένα σχολείο χαρούμενο, ήρεμο, ασφαλές, προοδευτικό, ένα σχολείο στο οποίο τα παιδιά χαίρονται να φοιτούν, ένα σχολείο που τα δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα ταλέντα, τις ικανότητές τους και την κριτική σκέψη, ένα σχολείο που δίνει χρόνο για αναστοχασμό, που δείχνει κατανόηση και αγάπη για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στα μαθήματα, ένα σχολείο εργαστήρι της ζωής και της χαράς.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του ‘οικοκώδικα’ ( ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς),καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης ( αφορά στον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και την μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό).

Τέλος, το πρόγραμμα <<οικολογικά Σχολεία>> απευθύνεται σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα ( μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες) και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε, μέσα από 7 βήματα, να ενθαρρύνει όλο το σχολείο να κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, την συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης.ΕΙΚΟΝΑ : ΤΑ 7 ΒΗΜΑΤΑ