ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το Νηπιαγωγείο μας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει στα ‘οικολογικά σχολεία’, ένα δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το σχολικό έτος 2019-2020 ασχοληθήκαμε με τα ‘απορρίματα-φύση χωρίς σκουπίδια’ και την σταδιακή μετατροπή του σχολείου μας σε ‘αειφόρο’. Το τρέχον σχολικό έτος θα αναλύσουμε την θεματική ενότητα νερό, ένα πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων διάρκειας πέντε μηνών, με τίτλο ‘τρέχει τρέχει το νερό…’.

Τα οικολογικά σχολεία αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εγκεκριμένο από το υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων

Το αειφόρο σχολείο είναι ένα σχολείο χαρούμενο, ήρεμο, ασφαλές, προοδευτικό, ένα σχολείο στο οποίο τα παιδιά χαίρονται να φοιτούν, ένα σχολείο που τα δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα ταλέντα, τις ικανότητές τους και την κριτική σκέψη, ένα σχολείο που δίνει χρόνο για αναστοχασμό, που δείχνει κατανόηση και αγάπη για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στα μαθήματα, ένα σχολείο εργαστήρι της ζωής και της χαράς.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του ‘οικοκώδικα’ ( ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς),καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης ( αφορά στον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και την μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό).

Τέλος, το πρόγραμμα <<οικολογικά Σχολεία>> απευθύνεται σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα ( μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες) και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε, μέσα από 7 βήματα, να ενθαρρύνει όλο το σχολείο να κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, την συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης.ΕΙΚΟΝΑ : ΤΑ 7 ΒΗΜΑΤΑ