Αειφόρο σχολείο: Βήμα 5ο- Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων φέρει τον τίτλο “τρέχει, τρέχει το νερό…” και υλοποιείται , τόσο δια ζώσης, όσο και εξ’ αποστάσεως, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας webex και της πλατφόρμας ασύγχρονης διδασκαλίας, e-me, λόγω των συνθηκών της πανδημίας. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στη μελέτη περιβάλλοντος και είναι διαθεματικό, καθώς εμπλέκονται όλες οι μαθησιακές περιοχές, πληροφορική, μαθηματικά, γλώσσα, δημιουργία και έκφραση. Όλες οι δραστηριότητες που εφαρμόζονται, είναι απόλυτα συμβατές με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο.

Αειφόρο σχολείο: Βήμα 4ο- Εφαρμογή σχεδίου δράσης- αξιολόγηση

Η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης και η αξιολόγηση είναι συνεχής, τόσο μετά από κάθε φάση, όσο και κατά την φάση της αξιολόγησης, για να είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του, σε περίπτωση που η ανατροφοδότηση υποδείξει δυσλειτουργία στην πρακτική εφαρμογή του. Η αξιολόγηση  διενεργείται από τους εκπ/κούς , με ελκυστικές δραστηριότητες, παιχνίδια, quizz, από τους γονείς, μέσω ερωτηματολογίων, με   αυτοαξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά, κ.λ.π..Στη φάση της μεταγνώσης γίνεται σύγκριση αρχικών και τελικών εννοιολογικών χαρτών και έχουμε  δημιουργία φύλλων εργασίας και ασκήσεων που ενεργοποιούν την κριτική σκέψη για να αντιληφθούν τα παιδιά αν υπάρχει   αλλαγή  στις στάσεις τους και στις απόψεις τους, μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος.