ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ: ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

Στο παρακάτω άρθρο, που έχει  επιμελιθεί  η ψυχολόγος της σχολικής μας μονάδας, κυρία Μελνίκοβα-Τσιφλικιώτη  Τατιάνα, αναφέρονται οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στα παιδιά, από την ραγδαία αύξηση του χρόνου ενασχόλησής τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Πόσο κινδυνεύουν τα παιδιά από την εκτόξευση του χρόνου που περνούν μπροστά στις οθόνες (1) ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 10306

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ξεκίνησε η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 10306 και ειδικότερα της ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γονέων, εκπαιδευτικών, παιδιών και εφήβων, μέσω της επιλογής 3. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο άρθρο, καθώς  και από την αφίσα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ενημερωτικό γράμμα για την γραμμή 10306 – επιλογή 3

afisa 10306 (1) (1)

 

Συζητώντας και στηρίζοντας τα παιδιά για τον covid-19.Χρήσιμες επισημάνσεις για γονείς.

Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί σύνοψη των κυριότερων σημείων της 2ης δράσης, που πραγματοποίησε η ψυχολόγος,  κυρία Μελνίκοβα-Τσιφλικιώτη Τατιάνα, στο πλαίσιο των δράσεων της συνεργαζόμενης ομάδας σχολείων. Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση των γονέων, για τους τρόπους στήριξης των παιδιών τους, σε θέματα που σχετίζονται  με την πανδημία.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αρθρο (1)

Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Το  παρακάτω άρθρο της κυρίας Μελνίκοβα-Τσιφλικιώτη Τατιάνας,  αποτελεί σύνοψη των κυριότερων σημείων της 1ης  δράσης που πραγματοποιήθηκε από την ίδια, στο πλαίσιο των δράσεων της συνεργαζόμενης ομάδας σχολείων, που κύριος στόχος της είναι : α) η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και β) η ενημέρωση των γονέων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ψυχολόγου, ώστε να υπάρξει βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων και κατά συνέπεια αγαστή συνεργασία.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΠΑΤΣΙΟΥ Κ.

Οριοθέτηση της συμπεριφοράς του παιδιού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ

Αγαπητοί γονείς!

Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00-19:00, στο πλαίσιο δράσεων της συνεργαζόμενης ομάδας σχολείων με τη ψυχολόγο κ. Μελνίκοβα – Τσιφλικιώτη Τατιάνα, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη, μέσω της πλατφόρμας webex,  με θέμα:
«Οριοθέτηση της συμπεριφοράς του παιδιού».

Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης είναι:
https://minedu-primary.webex.com/meet/tatimetk

Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη.

Η ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΗ

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας έχει τοποθετηθεί και θα προσφέρει τις υπηρεσίες της, κάθε Παρασκευή, ψυχολόγος ΠΕ 23 . Οι Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19, ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 142628/ ΓΔ4/30-08-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032).

Έτσι, α) Παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως η πανδημία του COVID-19, δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας. 

β)Προωθούν τη συνεργασία των εμπλεκόμενων μαθητών και εκπαιδευτικών και ομάδων της σχολικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία με την οικογένεια και όταν αυτό απαιτείται την υποστήριξη, τη διαμεσολάβηση και τη διασύνδεση αυτής με τους κατάλληλους φορείς.

γ). Διασφαλίζουν τη συμπερίληψη των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και των οικογενειών τους στις προτεινόμενες ενημερωτικές ενέργειες και δράσεις προσομοίωσης.

δ). Ευαισθητοποιούν τη σχολική κοινότητα για την απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας μέσα από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών που θα προάγουν την ποιότητα των παρεχόμενων υποστηρικτικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης. Επιπλέον, ο ρόλος των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών θα είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός.

ε). Σχεδιάζουν και επαναπροσδιορίζουν, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, βασικές και κρίσιμες προτεραιότητες υποστηρίζοντας σε ατομικό, ομαδικό και διομαδικό επίπεδο όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

στ). Ευαισθητοποιούν τον Σύλλογο Διδασκόντων σε θέματα σχεσιο-δυναμικής και κοινωνικής συνδιαλλαγής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους μαθητές/ τριες, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στη σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, διαθεματικών βιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής και ατομικών συναντήσεων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης.

ζ). Ενημερώνουν, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν την οικογένεια σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων και σχέσεων σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και ειδικών εκδηλώσεων.

ζα. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της σωματικής, ψυχοσυναισθηματικής υγείας και προστασίας των μαθητών σε συνεργασία με: α) τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη του σχολείου και β) με σχετικούς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

ζβ. Αποτυπώνουν τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της κοινότητας με στόχο τη δημιουργία τοπικών δικτύων υποστήριξης των σχολικών μονάδων είτε με υπηρεσίες και φορείς της ευρύτερης κοινότητας είτε με άλλες σχολικές μονάδες ανεξαρτήτως βαθμίδας.

ζγ. Ενεργοποιούν συνεργατικές μεθόδους εντός των σχολικών μονάδων ή και σε συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες, με γονείς, φορείς και υπηρεσίες, τοπικές αρχές ή ομάδες (όπως αρμόδια υπουργεία, τοπικές αρχές, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, φυσικά πρόσωπα και ομάδες που έργο τους είναι η προστασία του πολίτη).

ζδ. Σχεδιάζουν διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία, προωθώντας ταυτόχρονα σύγχρονες πρακτικές, όπως ενδεικτικά εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, εξ αποστάσεως εφαρμογές.

ζε. Φροντίζουν ώστε ο σκοπός, οι στόχοι, η μεθοδολογία, οι ρόλοι και οι διαδικασίες να διέπονται από τους βασικούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και να είναι εναρμονισμένοι με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, την ευρωπαϊκή πολιτική και τις προτεραιότητές της καθώς και την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ζστ. Συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και εισηγούνται για θέματα που άπτονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.