Ανακοίνωση για τηλεδιάσκεψη

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου των συνεργαζόμενων σχολείων,  σας προσκαλούμε  σε  τηλεδιάσκεψη, με εισηγήτρια την ψυχολόγο της σχολικής μας μονάδας Μελνίκοβα–Τσιφλικιώτη Τατιάνα, Ψυχολόγο Α.Π.Θ.. Το  θέμα της τηλεδιάσκεψης είναι:
«Ζήλια ανάμεσα στα αδέρφια και σχολική ετοιμότητα» και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24
Ιουνίου 2021, ώρα 18:30-19:30. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στο προσωπικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η προϊστάμενη

Μπάτσιου Κυριακή

Αειφόρο σχολείο: Βήμα 6ο- ενημέρωση, εμπλοκή της σχολικής κοινότητας, πληροφόρηση τοπικής κοινωνίας

Η ενημέρωση και εμπλοκή πραγματοποιείται σε όλα τα στάδια του προγράμματος, ώστε η συμμετοχή και η συνευθύνη για την επιτυχία του, να διαχυθεί σ’όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, μέσα από τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης, ερωτηματολογίων, με διενέργεια έρευνας-αυτοψίας, με εικαστικές δημιουργίες, με πειράματα, θεατρική παράσταση, δημιουργία και ανάρτηση αφισών, άλμπουμ φωτογραφιών με εικόνες από το χωριό, δράσεις ενημέρωσης του κοινού, κ.λ.π.. Η διάχυση των αποτελεσμάτων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με δράσης ενημέρωσης, κ.λ.π..

Αειφόρο σχολείο: Βήμα 5ο- Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων φέρει τον τίτλο “τρέχει, τρέχει το νερό…” και υλοποιείται , τόσο δια ζώσης, όσο και εξ’ αποστάσεως, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας webex και της πλατφόρμας ασύγχρονης διδασκαλίας, e-me, λόγω των συνθηκών της πανδημίας. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στη μελέτη περιβάλλοντος και είναι διαθεματικό, καθώς εμπλέκονται όλες οι μαθησιακές περιοχές, πληροφορική, μαθηματικά, γλώσσα, δημιουργία και έκφραση. Όλες οι δραστηριότητες που εφαρμόζονται, είναι απόλυτα συμβατές με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο.

Αειφόρο σχολείο: Βήμα 4ο- Εφαρμογή σχεδίου δράσης- αξιολόγηση

Η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης και η αξιολόγηση είναι συνεχής, τόσο μετά από κάθε φάση, όσο και κατά την φάση της αξιολόγησης, για να είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του, σε περίπτωση που η ανατροφοδότηση υποδείξει δυσλειτουργία στην πρακτική εφαρμογή του. Η αξιολόγηση  διενεργείται από τους εκπ/κούς , με ελκυστικές δραστηριότητες, παιχνίδια, quizz, από τους γονείς, μέσω ερωτηματολογίων, με   αυτοαξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά, κ.λ.π..Στη φάση της μεταγνώσης γίνεται σύγκριση αρχικών και τελικών εννοιολογικών χαρτών και έχουμε  δημιουργία φύλλων εργασίας και ασκήσεων που ενεργοποιούν την κριτική σκέψη για να αντιληφθούν τα παιδιά αν υπάρχει   αλλαγή  στις στάσεις τους και στις απόψεις τους, μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Προμάχων, για το σχολικό έτος 2020-2021 και σχεδιάστηκε από τον σύλλογο διδασκόντων και το άτυπο σχολικό συμβούλιο. Για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας είναι απαραίτητη, η απαρέγκλιτη τήρησή του, από όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, μαθητές, εκπαιδευτικούς, λοιπό προσωπικό, γονείς, φορείς της τοπικής κοινωνίας, κ.λ.π.. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (9)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες!

Στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου των συνεργαζόμενων σχολείων, σας προσκαλούμε σε τηλεδιάσκεψη, με εισηγήτρια την Ψυχολόγο του Σχολείου μας, κυρία Μελνίκοβα-Τσιφλικιώτη Τατιάνα, με θέμα: <<Ενεργητική ακρόαση, μαθαίνω να ακούω το παιδί μου>>. Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  31 Μαίου 2021 και ώρα 6.30-7.30μ.μ. Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης θα σταλεί στο προσωπικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
    Με εκτίμηση   

  Η Προϊστάμενη του  Νηπ/γείου                              Η Ψυχολόγος του Νηπ/γείου

   Μπάτσιου Κυριακή                                                Μελνίκοβα -Τσιφλικιώτη Τατιάνα

                                      

Αειφόρο σχολείο: 3ο βήμα-διαμόρφωση τελικού σχεδίου δράσης

Το σχέδιο δράσης αποτελεί τον πυρήνα της εργασίας ενός ‘αειφόρου σχολείου’. Έτσι, μετά τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων του περιβαλλοντικού ελέγχου, προχωρήσαμε στο 3ο βήμα, τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης. Στις αρχικές δραστηριότητες του προγράμματος <<τρέχει, τρέχει το νερό..>>, που σχετίζονται με την ψυχολογική και τη γνωστική προετοιμασία και αφορούν στη διαμόρφωση κατάλληλου συναισθηματικού κλίματος στην τάξη και την αποτίμηση της υπάρχουσας γνώσης, την ανίχνευση των γνωστικών δυσκολιών και των αναπαραστάσεων των μαθητών, χρησιμοποιήσαμε, ως διδακτικές στρατηγικές, τις ερωτοαπαντήσεις, τον καταιγισμό ιδεών και την εννοιολογική χαρτογράφηση. Όπως φαίνεται από το φωτογραφικό υλικό, στο α’ ιστόγραμμα γίνεται η ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των παιδιών, στο β’ ιστόγραμμα καταγράφονται οι απαντήσεις τους για το τι θα επιθυμούσαν να μάθουν για το νερό και στο τελευταίο ιστόγραμμα παρουσιάζεται το σχέδιο δράσης, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τις εκπαιδευτικούς Δαμιανού Μαρία, Δημητριάδου Αικατερίνη, Μπάτσιου Κυριακή και Χατζόγλου Αναστασία. Το συγκεκριμένο σχέδιο εμπλέκει όλους τους μαθητές/τριες του σχολείου μας και συνδέεται με το αναλυτικό πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο και όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Έχει σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους και προβλέπει τρόπους για την αξιολόγησή του, τόσο από τους μαθητές, όσο και τους εκπαιδευτικούς.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σας  ενημερώνουμε ότι, την Δευτέρα 10/5  ξεκινάει η δια ζώσης επαναλειτουργία όλων των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, σύμφωνα με την  ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707 (ΦΕΚ: 1825Β/5-5-2021), είναι υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων ( self test), για όλους τους μαθητές/τριες και όλο το προσωπικό των σχολικών μονάδων.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται από το φαρμακείο, με τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Αναλυτικές οδηγίες για την όλη διαδικασία, σας έχουν σταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Συνεπώς, από τη Δευτέρα 10/5, θα εισέρχονται στον χώρο του σχολείου, μόνο όσοι/ες μαθητές/τριες και εργαζόμενοι/ες έχουν ολοκληρώσει τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και επιδεικνύουν το απαραίτητο έγγραφο.

Tέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, όλα τα μέτρα που είχαν ληφθεί πριν την αναστολή λειτουργίας, για την πρόληψη της διασποράς του  covid-19,  παραμένουν σε ισχύ.

Η ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΗ

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ

Είθε η Ανάσταση του Υψίστου να καταστεί το εφαλτήριο για να υπερνικήσουμε τον φόβο, τον πόνο, την ασθένεια και το άγιο φως της , να ανάψει στις καρδιές όλων, για να φωτίζει και να καθοδηγεί τα βήματα μας! 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

Η προϊστάμενη και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Νηπ/γείου

ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ: PINTEREST.COM

 

ΕΥΧΕΣ!

Ο λόγος και η θυσία του Θεανθρώπου να καθοδηγούν την κάθε σκέψη μας, να αποτελέσουν δύναμη και ομόνοια στις ψυχές μας και η Ανάστασή του…  ανάσταση ελπίδας, αγάπης και ανθρωπιάς. 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΗΓΗ:neotita.gr