ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Προμάχων, για το σχολικό έτος 2020-2021 και σχεδιάστηκε από τον σύλλογο διδασκόντων και το άτυπο σχολικό συμβούλιο. Για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας είναι απαραίτητη, η απαρέγκλιτη τήρησή του, από όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, μαθητές, εκπαιδευτικούς, λοιπό προσωπικό, γονείς, φορείς της τοπικής κοινωνίας, κ.λ.π.. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (9)