Εθελοντική δράση και εικαστική παρέμβαση της ομάδας “Άσπρη-κόκκινη κλωστή” στο σχολείο μας

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Χάρη στην εθελοντική δράση και στην εικαστική παρέμβαση του κ. Χρήστου Μερμίγκη και της ομάδας παιδιών "Ἀσπρη-κόκκινη κλωστή" οι εξωτερικοί τοίχοι του σχολείου μας άλλαξαν εντελώς όψη!
Χάρη στην εθελοντική δράση και στην εικαστική παρέμβαση του κ. Χρήστου Μερμίγκη, γυμναστή, και της ομάδας παιδιών “Ἀσπρη-κόκκινη κλωστή” οι εξωτερικοί τοίχοι του σχολείου μας άλλαξαν εντελώς όψη!

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ