Μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο

Γράμμα στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου
Γράμμα στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου
Γράμμα στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου
Γράμμα στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου
Επεξεργαζόμαστε τα βιΒλία της Α Δημοτικού
Επεξεργαζόμαστε τα βιΒλία της Α Δημοτικού
Επεξεργαζόμαστε τα βιΒλία της Α Δημοτικού
Επεξεργαζόμαστε τα βιΒλία της Α Δημοτικού
Επεξεργαζόμαστε τα βιΒλία της Α Δημοτικού
Επεξεργαζόμαστε τα βιΒλία της Α Δημοτικού
Επεξεργαζόμαστε τα βιΒλία της Α Δημοτικού
Επεξεργαζόμαστε τα βιΒλία της Α Δημοτικού
Επεξεργαζόμαστε τα βιΒλία της Α Δημοτικού
Επεξεργαζόμαστε τα βιΒλία της Α Δημοτικού
Γράμμα στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου
Γράμμα στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου
Παιχνίδια στην αυλή
Παιχνίδια στην αυλή
Μαζί με τα παιδιά της Α'Δημοτικού
Μαζί με τα παιδιά της Α’Δημοτικού

Μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο Μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο

Γράφουμε το όνομά μας
Γράφουμε το όνομά μας
Γράφουμε το όνομά μας
Γράφουμε το όνομά μας
Μας υποδέχεται ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου
Μας υποδέχεται ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου
Η ομαδική αφίσα που κάναμε δώρο στα παιδιά της Α΄τάξης
Η ομαδική αφίσα που κάναμε δώρο στα παιδιά της Α΄τάξης
Μας υποδέχεται ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου
Μας υποδέχεται ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου
Γράφουμε το όνομά μας
Γράφουμε το όνομά μας

Μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο

Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε Ν.Κίου – Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις

Κ.Π.Ε. Ν.Κίου Κ.Π.Ε. Ν.Κίου

Παιχνίδια γνωριμίας με ένα πορτοκάλι
Παιχνίδια γνωριμίας με ένα πορτοκάλι

Screenshot_12 Screenshot_13

Παιχνίδια γνωριμίας με ένα πορτοκάλι
Παιχνίδια γνωριμίας με ένα πορτοκάλι
Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις!
Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις!

Κ.Π.Ε. Ν.Κίου Κ.Π.Ε. Ν.Κίου Κ.Π.Ε. Ν.Κίου

Επίσκεψη σε πορτοκαλεώνα
Επίσκεψη σε πορτοκαλεώνα

Κ.Π.Ε. Ν.Κίου

Επίσκεψη σε πορτοκαλεώνα
Επίσκεψη σε πορτοκαλεώνα
Επίσκεψη στο συσκευαστήριο "Εσπερίδες"
Επίσκεψη στο συσκευαστήριο “Εσπερίδες”
Επίσκεψη στο συσκευαστήριο "Εσπερίδες"
Επίσκεψη στο συσκευαστήριο “Εσπερίδες”
Επίσκεψη στο συσκευαστήριο "Εσπερίδες"
Επίσκεψη στο συσκευαστήριο “Εσπερίδες”
Επίσκεψη στο συσκευαστήριο "Εσπερίδες"
Επίσκεψη στο συσκευαστήριο “Εσπερίδες”

Επίσκεψη στο συσκευαστήριο "Εσπερίδες"
Επίσκεψη στο συσκευαστήριο “Εσπερίδες”
Επίσκεψη στο συσκευαστήριο "Εσπερίδες"
Επίσκεψη στο συσκευαστήριο “Εσπερίδες”
Επίσκεψη σε πορτοκαλεώνα
Επίσκεψη σε πορτοκαλεώνα

Κ.Π.Ε. Ν.Κίου

Επίσκεψη στο συσκευαστήριο "Εσπερίδες"
Επίσκεψη στο συσκευαστήριο “Εσπερίδες”

Έπαινος από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης & Συμπαράστασης Ανήλικων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων για την ανταποδοτική ανακύκλωση από τη συλλογή πλαστικών πωμάτων 2014

Έπαινος από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης & Συμπαράστασης Ανήλικων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων
Έπαινος από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης & Συμπαράστασης Ανήλικων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων
Έπαινος από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης & Συμπαράστασης Ανήλικων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ