Βραβείο και έπαινοι συμμετοχής στο πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής του Make-a-wish-Greece (Κάνε μια ευχή Ελλάδος)

1ο Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας 2017-2018, στο 6ο 1/Θ Νηπ/γείο Ναυπλίου

 

MAKE-A-WISH-GREECE 2019-2020

 

MAKE-A-WISH-GREECE 2018-2019

 

MAKE A WISH 2017
MAKE-A-WISH-GREECE 2017-2018

 

MAKE A WISH 2016
MAKE-A-WISH-GREECE 2016-2017

 

MAKE A WISH 2015
MAKE-A-WISH-GREECE 2015-2016