Το αλφαβητάρι του νηπιαγωγείου.

Ένα ψηφιακό παιχνίδι φωνημικής επίγνωσης για το νηπιαγωγείο. Όλες οι λέξεις που περιλαμβάνονται έχουν σχέση με τον κόσμο του νηπιαγωγείου. Τα παιδιά ακούν και διαλέγουν. Για να παίξετε το παιχνίδι, πατήστε εδώ.