Έργο etwinning. ARTIST IN ACTION, GO ART-TOCHA. Λίγα λόγια για το έργο.

Το νηπιαγωγείο μας αυτή τη σχολική χρονιά θα υλοποιήσει έργο etwinning. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο
πατήστε εδώ.