Το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων σε προγράμματα Erasmus.

Το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής πιστεύοντας σε ένα σχολείο σύγχρονο, ανοιχτό στην κοινωνία, μετέχει σε προγράμματα Erasmus και σε συγκεκριμένα: 1.            “Discover and Care About your Natural Surroundings”,  KA2 2.            “Do, Develop, Donate”,  KA2 3.            “New approaches opposite old Stereotypes”,  KA2 4.            “Maximizing Students Interest in Modern Classroom with Web 2.0 Tools”,  ΚΑ1 Παρ΄ […]

;
Copyright © ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top