Β΄ Λυκείου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος Ώρες
Ελληνική Γλώσσα (*1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά (*2) Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες (*3) Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 2
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 2
Θρησκευτικά 2
Αγγλικά 2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 1
Φυσική Αγωγή 2
Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
Λατινικά 2
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 5
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ώρες
Φυσική 2
Μαθηματικά 3
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 5

(*1). Ελληνική Γλώσσα:
Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

(*2). Μαθηματικά:
Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Άλγεβρα και
β) Γεωμετρία.

(*3). Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.

Copyright © ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top