Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

Το ΕΠ.Ε.Σ. (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο) έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Σύμφωνα με το άρ. 167 §5 του Ν. 4635/2019 στο ΕΠ.Ε.Σ. προεδρεύει ένα μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ, ενώ μετέχουν ως μέλη του ο υπεύθυνος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του Π.Π.Σ., ο Διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός του σχολείου.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόεδρος

Μέλη

 

Copyright © ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top